Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 21.2.2022 - 1.4.2022

Allmän reserveringsperiod 1.4.2022 - 1.10.2022

Fria platser

Voivala1001 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1002 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1003 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1004 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1005 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1006 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1007 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1008 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1009 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1010 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala1011 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1012 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1013 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1014 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1015 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1016 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1017 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1018 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala1019 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala1020 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala1021 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala1022 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala2001 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2002 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2003 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2004 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2005 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2006 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2007 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2008 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2009 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2010 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala2011 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2012 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2013 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2014 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2015 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2016 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2017 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2018 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala2019 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala2020 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala2021 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala2022 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala3001 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3002 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3003 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3004 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3005 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3006 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3007 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3008 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3009 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3010 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3011 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3012 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3013 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3014 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3015 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3016 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3017 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3018 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala3019 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala3020 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala3021 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3022 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3023 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3024 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3025 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala3026 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4001 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4002 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4003 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4004 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4005 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4006 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4007 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4008 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4009 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4010 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala4011 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4012 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4013 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4014 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4015 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4016 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4017 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4018 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala4019 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4020 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4021 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4022 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4023 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4024 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4025 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4026 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4027 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4028 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala4029 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala4030 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala4031 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala4032 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala4033 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala4034 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala5002 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5003 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5004 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5005 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5006 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5007 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5008 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5009 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5010 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5011 192,20 € Kan inte reserveras >>
Voivala5012 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5013 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5014 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5015 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5016 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5017 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5018 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5019 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5020 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5021 215,76 € Kan inte reserveras >>
Voivala5022 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5023 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5024 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5025 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5026 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5027 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5028 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5029 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5030 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5031 239,32 € Kan inte reserveras >>
Voivala5032 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala5033 288,92 € Kan inte reserveras >>
Voivala5034 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala5035 324,88 € Kan inte reserveras >>
Voivala6003 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6004 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6005 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6006 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6007 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6008 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6009 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6010 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6011 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6012 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6013 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6014 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6015 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6016 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6017 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6018 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6019 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6020 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6021 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6022 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6023 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6024 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6025 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6026 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6027 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6028 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6029 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6030 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6031 90,52 € Kan inte reserveras >>
Voivala6032 90,52 € Kan inte reserveras >>